under construction
enter your email below for updates
 
 
 
HBW (QINGDAO) CNC Technology Co., Ltd.
No. 11 Southern LiJiatun Jiangshan Town, Laixi, Qingdao Shandong 266603 China
 
+86 (0)532 82499918
info@hbw-group.com
www.hbw-group.com
 
 
under construction
enter your email below for updates
 
 
 
HBW (QINGDAO) CNC Technology Co., Ltd.
No. 11 Southern LiJiatun Jiangshan Town, Laixi,
Qingdao Shandong 266603 China
 
+86 (0)532 82499918
info@hbw-group.com
www.hbw-group.com